Изготвяне на 3D визуализация

3D визуализациите са реалистични снимки, чрез които ще добиете точна представа за цветовете и материалите, разположението и големината на мебелите, подовите настилки, осветлението и цялостния облик на обекта.

Чрез тях се свеждат до минимум нежелани ситуации, като неправилна комбинация от цвят и материал или размерите и формата на мебелите. По този начин можете подробно да разгледате вашия проект в завършен вид и да се убедите, че той отговаря на изискванията и нуждите ви.