Цялостен интериорен дизайн

Интериорният дизайн е архитектурното и художествено оформление на вътрешното пространство на сградите и помещенията в тях, което осигурява на човека най-благоприятна среда за работа и почивка. Той е синтез от практически и художествени идеи и решения, които целят да подобрят условията за обитаване на човека в сградите, като цялостно съчетава завършена естетическа форма.