Изготвяне на проект за ВиК и Ел инсталации

След като сме изготвили работния проект вече имаме представа за разположението и точните размери на мебелите. Затова, ако някоя част от ВиК или Ел инсталациите не отговаря на вашите нужди, ние ще ви предложим проект на точно позициониране, за да може всеки извод да бъде преместен или добавен на правилното място, съобразен с функцията на вашите мебели.