Оглед и архитектурно заснемане на обекта

Огледа и архитектурното заснемане на вашия обект са в основата на нашата работа. Запознаваме се с архитектурните дадености, отделните помещения, взимаме точен размер, които ще бъде необходим за изготвянето на работния проект. Запознаваме се с вашите нужди и изисквания, консултираме ви относно разположението на мебелите.

Прецизното заснемане на обекта спестява бъдещи грешки, както в проектирането, така и в крайната реализация.