Авторски надзор

Ако желаете вашия обект да бъде реализиран максимално близо до проекта, който сме ви изготвили, ние сме готови да ви предложим авторски надзор.

Ще проследяваме изпълнението, ще взимаме оптимални решения при възникване на проблем или належащи промени.