Ние от C & I DESIGN проектирахме цялостно тази конна база, като се водехме от конкретните изисквания и очаквания на нашите клиенти. След обстойно проучване на всички стандарти и специфични изисквания за този тип обект, проектирахме максимално удобни и функционални помещение, както за обслужващия персонал, така и за самите животни. Подбраните материали са естествени, природосъобразни и дълготрайни от гледна точка на тяхната експлоатация.

Конна база